Zöld hajtás

Galéria

Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban Eseménynaptára

Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Egyetemi kooperáció: Járműipari hálózat

A győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem sikeres alapkutatási projektet hajtott végre az elmúlt két évben, amelynek járműipari, energetikai és környezeti kutatásai elengedhetetlenek a közép- és nyugat-dunántúli régiók versenyképességének növeléséhez, továbbá tőkevonzó és munkahelyteremtő képességük fokozásához. A felsőoktatási intézmények közötti példaértékű együttműködés tudományos eredményei mellett megvalósult a magyar járműiparban érintett felsőoktatási intézmények és iparvállalatok szervezett formában történő együttműködése.

Magyarországon stratégiailag fontos terület a járműipar, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon működő járműipar teljesítménye pedig az országos átlagot is meghaladja, ezért az itt működő cégek a regionális kutatási potenciál növelését igénylik. Erre a kihívásra adott választ a győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosító számú projektje, amelyet az Európai Unió és a Magyar Állam 3 milliárd 19 millió forinttal támogat.

A két egyetem munkatársai a környezetkímélő és energiahatékony közlekedés feltételeinek megteremtésére, járműipari termékek, technológiák és üzemanyagok fejlesztésére irányuló alapkutatásokat végeztek.

A projektben 260 oktató és közel 100 PhD hallgató vett részt, akik közül többen fokozatot szereztek a projektben végzett tudományos munkájuk eredményeként. A kutatás eredményei 12 tudományos könyvben illetve monográfiában, több mint 300 hazai és nemzetközi szakmai folyóiratban és konferencia kiadványban jelentek meg, valamint beépülték az oktatásba. A projekt eredményeként a kutatók több szabadalmi bejelentést is tettek.

A projekt során a szellemi potenciál fejlesztése mellett két intézmény összehangolt K+F infrastruktúra fejlesztést is megvalósított. Ezeknek köszönhetően a konzorcium képessé vált a legkorszerűbb eszközök használatának oktatására és versenyképes K+F szolgáltatások nyújtására.

A projekt indulásakor a két egyetem kiemelt célként fogalmazta meg egy országos járműipari együttműködési hálózat létrehozását a felsőoktatási és K+F+I tevékenységet végző szervezetekre építve. A projekt eredményeként ez a cél is megvalósult: az alábbi felsőoktatási intézmények írták alá a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodást:

Széchenyi István Egyetem,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kecskeméti Főiskola,

Miskolci Egyetem,

Óbudai Egyetem,

Pannon Egyetem,

Szegedi Tudományegyetem.

 

Az együttműködésben aktív szerepet vállal a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete is, valamint a Megállapodáshoz csatlakozott számos autóipari vállalat, szakmai szervezet és megyei kereskedelmi és iparkamarák.

Kara Ákos országgyűlési képviselő szerint a megállapodás nagy jelentőségű, erősíti Magyarország versenyképességét, koncentrálja és hatékonyabbá teszi a kormányzati, egyetemi és vállalati erőforrásokat, valamint segít abban, hogy a fiatalok több tudással és sokkal több hasznosítható gyakorlati ismerettel rendelkezzenek.

Az aláírók célja, hogy a járműipar igényeinek megfelelő szakok tananyagát és az oktatási módszereket közösen fejlesztik, egyeztetik az akkreditációs tevékenységüket, kialakítják a gyakorlatorientált (ún. duális) képzés egységes szerkezetét és tartalmát, valamint együttműködnek járműipari K+F projektekben, és közösen induljanak európai uniós pályázatokon.A projektben megvalósult szakmai együttműködés a magyar felsőoktatásban egy új modellt teremtett. Az abban résztvevő intézmények egy közös szakmai területen a meglévő és az intézményben fejlesztendő kompetenciák mentén egymással együttműködve, a párhuzamos tevékenységet kiküszöbölve értek el eredményt.

Dr. Palkovics László a projekt szakmai vezetője, a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszoraSikertörténet a magyar felsőoktatás történetében egyedülálló együttműködés, ami a projekt lezárultával nem ér véget. Az eredményesség bizonyítéka, hogy a kezdeményezés a magyar járműipari felsőoktatási intézmények szervezett formában történő együttműködéséhez vezetett és aláírhatjuk a Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodást.”

Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektoraSikeres tudományos együttműködéshez közös cél, továbbá működési modellben, tudományos potenciálban, gyakorlati tapasztalatban és kapcsolatrendszerben egymástól eltérő intézmények kellenek, mert így értékeik összeadódnak. A siker kulcsa, hogy a két egyetem egymást kiegészítve és erősítve adta tudása legjavát a cél eléréséhez. Ez egy homogén intézményen belül ilyen szinten nem valósulhatott volna meg.”

Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora