Zöld hajtás

Galéria

Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban Eseménynaptára

Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

A projekttevékenység bemutatása

A győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem együttműködésében megvalósuló kutatások középpontjában olyan komplex szemléletű, multidiszciplináris járműtechnikai és üzemanyag-fejlesztés áll, amely a probléma összes vonatkozását egységesen kezeli. A járműtechnikai fejlesztések eredményeként alkalmazható új anyagok, technológiák és szerkezeti megoldások csökkentik a fogyasztást, a káros anyagok kibocsátását, továbbá növelik a közlekedés biztonságát. Az üzemanyag problémakör kutatása kiterjed az általános energiagazdálkodási és környezetvédelmi kérdések elemzésére, figyelembe véve a hagyományos és alternatív hajtó- és kenőanyagok előállításának és felhasználásának a bioszférára és az emberek életminőségére gyakorolt hatását. Hangsúlyt kap az elektromos meghajtású autókhoz szükséges energia előállítása megújuló energiaforrások alkalmazásával.

A konzorciumot alkotó két egyetem a szomszédos régiók szellemi központjaként működik, egyenként is jelentős szerepet vállalva az oktatás, a kutatás és az innováció fejlesztésében, valamint a gazdasággal való hatékony együttműködésben. Ezeket a tevékenységeket kívánják a partner felsőoktatási intézmények a szinergiákban rejlő előnyök kihasználásával még magasabb szintre emelni. A projekt alapvető célkitűzése a magyar járműipari kutatások széles spektrumát lefedő, alkalmazás-orientált eredményeket előállító, az iparral és más intézményekkel szorosan együttműködő, példaértékű felsőoktatási partnerség létrehozása és – az intézményi keretek megváltozatása nélküli – hosszú távú, hatékony működtetése.

Az oktatás fejlesztése kiterjed az alap- mester- és doktori képzés színvonalának emelésére, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek javítása által. A kutatási tevékenység a két egyetem szellemi potenciáljának összehangolásával, a laboratóriumi infrastruktúra bővítésével, valamint a kutatási eszközök közös használatával válik hatékonyabbá. A projekt eredményeként olyan, a kritikus tömeget meghaladó tudásbázis és kutatási infrastruktúra jön létre, amely nemzetközi szinten is versenyképes kutatások végzésére képes. Az elért eredmények elsődlegesen a két egyetem hasznosulnak, ugyanakkor a projekthez kapcsolódó vállalati innovációk által a régió kis-, közepes és nagyvállalatai számára is jelentős értéket hordoznak.